Your current location : Home >> News >> company news

Contact

Dashiqiao Shuaixing Decorative Board Factory

Name: Dashiqiao Shuaixing Glass Magnesium Sheet Factory

Contact: Wang Yanyong

Phone: +86-0417-5227988

Mobile phone: +86-13604970855

Address: Yongan Town, Dashiqiao City, Liaoning Province

E-mail: sxbmb88@126.com

Website: en.sxbmb.com